Från Saab

Historiska bilder på B17, bilderna kommer från Saab men fotografen/fotograferna okänd. Har ni information om vem som har tagit bilden/bilderna, vänligen skicka in detta till oss. webmaster@b17.se 

 Copyright B17 Karmatförening, kontakt: info@b17.se eller webmaster@b17.se