Om Föreningen

B17 Kamratförening är en ideell förening utan vinstsyfte. Föreningens medlemmar har som mål att hålla flygplanet Saab B17 nr 17239 flygande och sprida information om flygplanet samt dess historia. Detta görs genom att medverka vid flygdagar och andra arrangemang runt om i Sverige och på senare tid även utomlands.

Inom föreningen finns en arkivariefunktion som samlar bilder, böcker och brev mm med anknytning till Saab 17.

Den flygoperativa delen drivs genom en speciell styrgrupp som ansvarar för flygningarnas genomförande.

B17 Kamratförening har som tradition att varje år i december hålla den årliga Grötfesten på Flygvapenmuseum i Linköping. Dessutom brukar en resa i föreningens regi genomföras varje år.

B17 Bladet är föreningens medlemsblad. Den utkommer 4 ggr/år.
Bidrag från alla B17 entusiaster är naturligtvis välkommet.

Speciellt intressant är gamla bilder och historier från förr.

 Copyright B17 Karmatförening, kontakt: info@b17.se eller webmaster@b17.se