Flygplanet

Saab B17 är ett midvingat enmotorigt flygplan avsett för lätta bombuppdrag samt spaning. Byggnadssättet är en fribärande skalkonstruktion i helmetall. Rodren är klädda med duk.

Den första flygningen skedde den 18 maj 1940. Flygplanet byggdes i tre huvudversioner, A, B och C.

Teknisk data


B17A

B17B

B17C

Motortyp

STW C3

My24

PXI bis RC40

Effekt

1065 hk

980 hk

1040 hk

Spännvidd

13,7 m

13,7 m

13,7 m

Längd

9,8 m

9,8 m

10,0 m

Höjd

4,0 m

4,0 m

4,15 m

Startvikt

3790 kg

3605 kg

3870 kg

Maxhastighet

435 km/h

395 km/h

435 km/h

Landningshastighet

125 km/h

125 km/h

125km/h

Stighastighet

10 m/s

9 m/s

10 m/s

Tjänstetopphöjd

8700 m

8000 m

9800 m

Max räckvidd

1800 km

1400 km

1700 km

Besättning

2

2

2

B17

Den största skillnaden mellan dessa tre versioner är motorn. B17A har en Pratt & Whitney Twin Wasp, för övrigt samma typ av motor som sitter i Douglas DC3. B17B fick en brittisk Bristol Mercury och B17C slutligen hade en Italiensk motor av märket Piaggio PXI bis RC40. Blå Johan är av typen B17A. Flygplanet byggdes i flera versioner, bland annat med flottörer i en sjöspaningsversion och flygplanet kunde även förses med skidor för start och landning på snötäckta ytor

Individen Blå Johan byggdes vid Saab i Trollhättan 1943. Flygplanet har serienummer 17239, alltså tillverkade B17 nr 239.

Den första flygningen skedde den 27 juli 1943, flygningen varade 15 minuter och gick från Trollhättan till Skaraborgs flygflottilj F7 i Såtenäs.

I december 1944 placeras flygplanet vid andra divisionen på F7. Därav kommer flygplanets beteckning "Blå Johan". Den blåa färgen representerar andra divisionen, rött står för den första och gult för den tredje.

Efter sin tjänst i flygvapnet, blev "Blå Johan" civilregistrerad 1954 som målbogserare åt försvaret. Den civila beteckningen blev SE-BYH. Målbogseringen pågick fram till 1968 i tjänst hos Avia på Gotland. Historien fortsätter 1969 då SE-BYH och systerflygplanet SE-BWC förs över från Gotland till Linköping. SE-BWC skänktes 1970 till Danmark. "Blå Johan" ställdes i förråd.

"När Saab firar 60års jubileum 1997. Då skall B17 flyga igen". Detta var tanken bakom den idé som så småningom ledde till att Blå Johan nu flyger igen. I slutet av september 1996 hämtades flygplanet från sin viloplats i CVM-hangaren. Flygplanet besiktigades och demonterades in i minsta detalj. Efter ett gediget arbete med många inblandade, blir det den 11 juni 1997 dags för den första flygningen efter renoveringen

Med Kjell Nordström i cockpit lyfter flygplanet från Malmenfältet. Efter drygt en timme kunde Kjell och den samlade åskådarmassan konstatera att Blå Johan flyger igen!

Flygplanet ägs idag av Flygvapenmuseum i Linköping

 Copyright B17 Karmatförening, kontakt: info@b17.se eller webmaster@b17.se